Kurs na żurawie stacjonarne – sposób na przebranżowienie - NoweMedium.pl

Kurs na żurawie stacjonarne – sposób na przebranżowienie

Branża budowlana zmaga się z niedoborem specjalistów. Firmy od lat konkurują między sobą o wykwalifikowanych pracowników, którzy pozwolą im podejmować kolejne zlecenia. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku profesjonalne firmy szkoleniowe zaczęły oferować kursy, które pozwalają na zdobycie niezbędnych uprawnień w krótkim czasie. To z kolei daje szansę na przebranżowienie pracownikom, którzy są niezadowoleni ze swojej obecnej pozycji zawodowej. Wśród oferowanych szkoleń znajdziemy m.in. kurs na żurawie stacjonarne. Czego możemy nauczyć się na takim szkoleniu? Gdzie się zgłosić, aby zyskać uprawnienia?
fot. materiał partnera

Uprawnienia na żurawie stacjonarne

Uprawnienia na żurawie stacjonarne nadawane są na okres 10 lat na podstawie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Firma szkoleniowa przeprowadzająca kursy tego typu powinna działać na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego i uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego. Program szkolenia obejmuje zagadnienie z zakresu mechaniki i elektrotechniki, BHP czy obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego. Ponadto kursanci poznają rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu, a także uczą się postępowania w sytuacjach zagrożenia. Na koniec odbywają się zajęcia praktyczne z obsługi sprzętu.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy są zobligowani do przystąpienia w wyznaczonym terminie do egzaminu zorganizowanego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Osoby, które z pozytywnym skutkiem przejdą egzamin, otrzymują certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje, a takie zaświadczenie w połączeniu z dokumentem tożsamości uprawnia do obsługi urządzeń na terenie Polski.

Kurs na żurawie stacjonarne

Do kursu na operatora żurawia stacjonarnego przystąpić może każda pełnoletnia osoba, która posiada stan zdrowia umożliwiający pracę jako operator żurawi odpowiedniego rodzaju. Szkolenie trwa 40 godzin, z czego 32 godziny to zajęcia teoretyczne i 8 godzin praktyki. Organizatorzy kursów zapewniają profesjonalne materiały dydaktyczne, które obejmują m.in. zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności dotyczących bezpiecznej obsługi urządzeń. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi budowy, funkcjonowania i elementów zabezpieczających urządzeń, a także nauczą się jak w pełni wykorzystać potencjał tych narzędzi. Jeśli jesteś zainteresowany zdobycie lub odnowieniem uprawnień na żurawie stacjonarne – kliknij tutaj – i poznaj ofertę firmy szkoleniowej Tarbonus. Spółka działa na rynku już od ponad 30 lat i obecnie posiada aż pięć oddziałów na terenie naszego kraju. Firma zajmuje się prowadzeniem działalności szkoleniowej i wydawniczej, jak również specjalizuje się w doradztwie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie specjalistów Tarbonus to gwarancja efektywnego szkolenia.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *