Zgłaszanie wszystkich umów o dzieło do ZUS obowiązkowe już od 1 stycznia - NoweMedium.pl

Zgłaszanie wszystkich umów o dzieło do ZUS obowiązkowe już od 1 stycznia

Zgodnie z przepisami z tzw. tarczy antykryzysowej od 1 stycznia 2021 r. każdą umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS.
od 1 stycznia 2021 zgłaszanie wszystkich umów o dzieło do ZUS jest obowiązkowe
Siedziba ZUS fot. commons.wikimedia.org

Każda umowa musi zostać zgłoszona do ZUS

Zgodnie z przepisami z tzw. tarczy antykryzysowej od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek ZUS lub osoba fizyczna zawierająca umowy o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, zobowiązana będzie do zgłoszenia każdej zawartej umowy o dzieło do ZUS.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia, które ustala wzór druku RUD, na którym od 1 stycznia nadchodzącego roku będą zgłaszane umowy o dzieło. Projekt formularza przewiduje obowiązek przekazania szczegółowych danych wykonawcy dzieła. Wszystkie informacje dotyczące zawartych umów będą widoczne na koncie płatnika składek.

Jak zgłosić umowę do ZUS? Krok po kroku

Jak zgłosić umowę o dzieło? Umowę o dzieło zgłasza się na nowym formularzu RUD. W jednym formularzu można zgłosić umowy zawarte tylko z jednym wykonawcą. Dla zlecających wykonanie określonych prac na podstawie umów o dzieło może okazać się to kolejnym i czasochłonnym obowiązkiem.

Kiedy? Umowę o dzieło będzie trzeba zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia. Uchybienie obowiązkowi zgłoszenia umowy może podlegać karze grzywny do 5 tys. zł.

Po co? Biorąc pod uwagę cel tzw. ustaw covidowych, obowiązek zgłaszania umów ma w przyszłości pomóc osobom wykonującym pracę na podstawie takich umów (np. w ramach tarczy antykryzysowej). 

Ponadto obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS zdaje się być narzędziem do ukierunkowania bieżących kontroli ZUS, który będzie mógł przekazywać wszystkie dane organom Krajowej Administracji Skarbowej w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych. Zdaje się, że jest to sposób organów by przekwalifikować niektóre z zawieranych umów o dzieło na m. in. umowy zlecenia, które podlegają oskładkowaniu. Niewykluczone jest, że to pierwszy krok, by w pełni oskładkować umowy o dzieło.

Zgłaszającym i tak grożą kontrole

W związku z ewentualnymi kontrolami zawieranych umów o dzieło, zlecający wykonanie określonych prac na podstawie umów o dzieło powinni przeprowadzić dogłębną analizę struktur zatrudnienia, pod kątem potencjalnego ryzyka przekwalifikowania i ich zasadności. W wielu interpretacjach wskazuje się, że niektórzy pracodawcy celowo zawierają umowę o dzieło, aby pozbyć się obowiązku odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Trzeba pamiętać, że przekwalifikowanie umów o dzieło na którąkolwiek z innych form zatrudnienia podlegających składkom może skutkować obowiązkiem zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę (nawet do 5 lat wstecz).

Kogo nie dotyczy ten obowiązek? Umowy o dzieło zawarte z pracodawcą, które na podstawie odrębnych przepisów już wcześniej podlegały składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, nie będą musiały być zgłaszane do ZUS.

Dominika Janiszewska

Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *