Agora nie przejmie spółki Eurozet. Jest zakaz UOKiK - NoweMedium.pl

Agora nie przejmie spółki Eurozet. Jest zakaz UOKiK

Zdaniem Prezesa UOKiK w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.
UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę
UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę (fot. pixabay.com)

Zdaniem Prezesa UOKiK w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

Kalendarium

Przypomnijmy, że historia postępowania rozpoczęła się w lutym 2019, kiedy właścicielami ​Eurozet Sp. z o.o. zostały spółki SFS Ventures s.r.o, z 60 proc. udziałów oraz Agora S.A., która objęła 40 proc. udziałów.

​Wniosek o koncentrację wpłynął do UOKiK w październiku 2019 a miesiąc później Prezes UOKiK skierował sprawę do drugiego etapu, który zawiera dokładne badanie rynku. ​W listopadzie 2020 zostały wydane zastrzeżenia do tej koncentracji i ostatecznie w styczniu 2021 Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję zakazującą koncentracji. 

SFS Ventures​ to spółka prawa czeskiego, w której większość udziałów ma ​Sourcefabric z.ú. z siedzibą w Pradze​. Ta ostatnia spółka oferuje rozwiązania typu open source dla mediów. 

​Grupa Agora notowana na GPW w Warszawie, to jedna z największych polskich grup medialnych. Jest właścicielem radia Złote Przeboje, Rock Radia, Radia Pogoda, internetowego radia Tuba.FM i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia TOK FM. Na rynku radiowym działa od ponad 20 lat.

UOKiK tłumaczy swoją decyzję

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy swoją decyzję:

W przypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej. Ponadto na niektórych z rynków lokalnych reklamy radiowej procentowy udział połączonego podmiotu byłby bardzo wysoki, np. w Legnicy kształtował się na poziomie 80-100%, w Poznaniu na poziomie 40-50%, w Zielonej Górze na poziomie 30-40% (zsumowane udziały z 2019 r.).

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK dodaje:

Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

Chróstny zaznacza także, że:

Z kolei na rynku reklamy krajowej w wyniku koncentracji utworzony zostałby podmiot, który miałby tylko jednego mocnego konkurenta, tj. RMF FM. – Powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych. Dwie duże grupy radiowe mogłyby skutecznie wypierać z rynku pozostałych uczestników, mających zdecydowanie mniejszy udział w rynku i skromniejszą ofertę dla reklamodawców. Skupienie w rękach dwóch przedsiębiorców ok. 70 proc. udziału w rynku nie pozostawiałoby zbyt wiele przestrzeni dla pozostałych, często niewielkich podmiotów, zatem szkody dla rynku i konkurencji byłyby niezwykle poważne​.​

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zakazie jest nieprawomocna i przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

UOKiK to polski urząd antymonopolowy, którego zadaniem jest obsługa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którym aktualnie jest Tomasz Chróstny. UOKiK działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z prawem zgłoszeniu podlega każda transakcja pomiędzy przedsiębiorcami, których łączny obrót w roku poprzedzającym transakcję przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.