Ile przerw należy się pracownikowi podczas dnia pracy? - NoweMedium.pl

Ile przerw należy się pracownikowi podczas dnia pracy?

Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w czasie pracy. Wielu jednak z nich nie wie dokładnie, ile takich przerw podczas dnia pracy im przysługuje. Kwestię przerw w pracy dokładnie reguluje Kodeks pracy. Warto zatem wiedzieć, co jego przepisy mówią o przysługującej pracownikom ilości przerw w trakcie dnia pracy.
fot. materiał partnera

Kodeks pracy o przerwach w pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przerwa przysługuje tym pracownikom, którzy swoje obowiązki wykonują przez ponad 6 godzin dziennie. Oznacza to, że ci pracownicy, którzy zatrudnieni są na pół etatu, nie mają prawa do korzystania z przerw w pracy, chyba że indywidualnie ustalą to z pracodawcą. W przypadku pracowników pracujących na pełny etat, 8 godzin dziennie, przysługuje 15 minut czasu wolnego. Tak samo jest w przypadku, w którym dzień pracy wynosi 12 godzin.

Praca przy komputerze a przerwa w pracy

Trzeba jednak wiedzieć, że przepisy dotyczące przerw w pracy zakładają dodatkowe możliwości w zależności od wykonywanego rodzaju pracy. Przykładowo pracownikom pracującym przy komputerze przysługują dodatkowe przerwy. Wynika to ze względów zdrowotnych. Długie godziny przed ekranem komputera negatywnie wpływać mogą na wzrok pracownika. Dlatego też pracownikom biurowym pracującym przy komputerze przysługuje 5 minut przerwy po każdej godzinie przepracowanej przed komputerem. Pamiętać jednak trzeba, że przerw tych nie można ze sobą łączyć tak, aby mieć jedną dłuższą przerwę zamiast kilku 5-minutowych. Co ważne, jeśli pracownik wykonuje także inne obowiązki, które nie są związane z pracą przed komputerem i obowiązki te wykonywane są naprzemiennie, to pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania 5-minutowych przerw.

Przerwa w pracy dla matek karmiących

Matki, które karmią dziecko w czasie pracy, mogą oczywiście liczyć na dodatkowe przerwy w pracy. Jeśli karmiąca matka pracuje przez 4-6 godzin dziennie, to przysługuje jej 30 minut przerwy. Jeśli swoje obowiązki wykonuje ponad 6 godzin, to przysługują jej dwie przerwy po 30 minut. 45 minut przerwy przysługuje matce karmiącej więcej niż jedno dziecko i która pracuje 4-6 godzin dziennie. Natomiast dwie przerwy po 45 minut przysługuje karmiącej matce pracującej ponad 6 godzin i karmiącej więcej niż jedno dziecko. Podwójna przerwa w pracy może zostać wykorzystana łącznie.

Przerwa w pracy dla pracownika z niepełnosprawnością

Pracownikom z niepełnosprawnościami przysługują wydłużone przerwy. Mowa tu o dodatkowej przerwie wynoszącej 15 minut poza standardową, 15-minutową przerwą, o której już wspomniano. Oznacza to, że pracownik z niepełnosprawnością ma do dyspozycji 30 minut czasu wolnego w trakcie dnia pracy. Czas ten może wykorzystać dowolnie. Na śniadanie, odpoczynek czy ćwiczenia.

Przerwa w pracy dla pracowników niepełnoletnich

Może się zdarzyć, że zakład pracy ze względu na swoją specyfikę zatrudnia także osoby niepełnoletnie. Dobrym przykładem może być tu choćby branża gastronomiczna w okresie letnich wakacji. Osobom niepełnoletnim oczywiście również przysługuje przerwa w pracy i to w sposób szczególny. Jeśli pracownik młodociany wykonuje swoje obowiązki w pracy przynajmniej przez 4,5 godziny, to przysługuje mu przerwa wynosząca 30 minut. Co jednak ważne, przerwę ten pracownik młodociany musi wykorzystać ciągiem. Nie może jej podzielić na kilka krótszych przerw. Więcej na temat czasu pracy pracowników przeczytać można w serwisie Inewi.pl. Polecić można również artykuły dotyczące delegacji online.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

>