Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż Adam Bodnar nie jest już RPO - NoweMedium.pl

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż Adam Bodnar nie jest już RPO

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż niekonstytucyjne jest pełnienie urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcy. Oznacza to, że z funkcji usunięty zostaje dr Adam Bodnar dotychczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednocześnie, TK wskazał o konieczności zmiany przez Sejm ustawy o RPO.
Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, fot. www.facebook.com/adam.bodnar.71

Spodziewane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, który codziennie musi mierzyć się z zarzutami o stronniczość polityczną, niemal każdy spodziewał się jaki będzie werdykt. Tak jak zakładano, tak też się stało. Trybunał orzekł, iż niekonstytucyjne jest pełnienie urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcy. Oznacza to de facto, że w Polsce przestaje funkcjonować instytucja ombudsman, jak przyjęło się mówić na niezależny organ ochrony praw obywatelskich, którym w Polsce jest – a do czasu orzeczenia TK był – Rzecznik Praw Obywatelskich.

Stanisław Piotrowicz sędzia sprawozdawca TK, fot. transmisja www.trybunal.gov.pl

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego przedstawił nie kto inny, jak sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz, do niedawna poseł PiS, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, który odpowiadał za przeprowadzenie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, a w tym za zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Piotrowicz wcześniej pełnił funkcję prokuratora stanu wojennego. Był członkiem PZPR oraz członkiem egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie. Piotrowicz kierował również wydziałem szkolenia partyjnego oraz sprawował funkcję społecznego inspektora pracy. W czasie stanu wojennego był autorem aktu oskarżenia wobec Antoniego Pikula, którego oskarżał o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu.

Reakcje na decyzję Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spotkało się z natychmiastową reakcją opozycji demokratycznej i organizacji na rzecz praw człowieka.

„PiSane na polityczne zamówienie dzisiejsze „orzeczenie trybunału Przyłębskiej ws. #RPO jest ostatecznym dowodem na konieczność opcji zero i zbudowanie od podstaw niezależnego sądu konstytucyjnego. To będzie jedno z najpilniejszych zadań po wyborach dla całej dzisiejszej opozycji

Borys Budka, poseł na Sejm RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Próbują pisać Konstytucję na nowo, pod siebie, dla swoich. Polki i Polacy zostali bez Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś jeszcze im się uda. Niedługo za to wszystko odpowiedzą

Michał Jaros, poseł na Sejm RP, KO

Historyczne wydarzenie! Prokurator stanu wojennego najpierw przesłuchujący, a teraz odczytujący polityczne orzeczenie w sprawie #RPO – pisze Aleksandra Gajewska, posłanka na Sejm RP (Koalicja Obywatelska).

Aleksandra Gajewska, posłanka na Sejm RP, KO

Senat wyraża uznanie dla Adama Bodnara

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę wyrażającą uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Senatorowie wyrazili swój najwyższy szacunek i podziękowanie dla Adama Bodnara za jego pracę na swoim stanowisku.

Senatorowie wskazali, że Adam Bodnar jako RPO zawsze stał na straży i wolności człowieka i obywatela oraz standardów demokratycznych. Senat jednocześnie wyraził swój sprzeciw wobec zamiaru odsunięcia Adama Bodnara od pełnienia jego obowiązków, zanim zostanie wybrany jego następca. W ocenie Senatu jest to niezgodne z prawem oraz ugruntowaną już tradycją państwową, a usunięcie Rzecznika przed wyborem jego następcy pozbawiłoby obywateli podstawowego wsparcia ze strony urzędu konstytucyjnego.

Znamienny był fakt, że senatorowie PiS wyszli z sali obrad Senatu w trakcie wystąpienia dr Adama Bodnara w Senacie oraz w trakcie głosowania o wyrażenie uznania dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kim jest Adam Bodnar?

Adam Bodnar jest z wykształcenia prawnikiem. Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych. Od wielu lat zaangażowany w obronę praw człowieka, również jako sekretarz zarządu, a następnie wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2015 roku pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej adiunkt Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor uczelni na Uniwersytecie SWPS. Członek rady ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci i rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *