Przemysław Czarnek popiera "cnoty niewieście". Ale co to właściwie znaczy? - NoweMedium.pl

Przemysław Czarnek popiera “cnoty niewieście”. Ale co to właściwie znaczy?

Minister edukacji Przemysław Czarnek razem ze swoim doradcą dr. Pawłem Skrzydlewskim stworzyli priorytety resortu na nowy rok szkolny. Tym razem nie będzie odchudzania dziewczynek, a ugruntowanie do cnót niewieścich. Co to właściwie znaczy?
instagram.com/Marta Frej

Doradca ministra edukacji dr Paweł Skrzydlewski zapowiedział, że jednym z priorytetów resortu będzie wychowanie dziewczynek w duchu “cnót niewieścich”. Do tych słów dołączył Przemek Czarnecki, co tylko wzburzyło opinię publiczną. Jednak cała Polska głowi się nad jednym – czym właściwie są “cnoty niewieście”?

“Cnoty niewieście” – co to znaczy?

Najpierw z raportu “Global Gender Gap Report 2020” dowiadujemy się, że kraje Europy środkowo-wschodniej potrzebują 107 lat, aby osiągnąć równość płci. Chwilę później minister edukacji Przemysław Czarnek wraz z doradcami wprowadza do priorytetów edukacji na nowy rok szkolny pojęcie “cnót niewieścich”.

Wyborcza dotarła do sześciu punktów z których składa się pismo stworzone w ramach kierunków edukacji na nowy rok szkolny:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Z pozoru zaprezentowane punkty są stworzone tak, że trudno się z nimi nie zgodzić. Jednak ich kontekst oraz światopogląd, który za tym idzie nie pozostawiają złudzeń. Wszystkie kierunki są spójne z roboczym projektem nowelizacji prawa oświatowego, który poszerza kompetencje kuratorów i prawie całkowicie eliminuje zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe.

W czwartkowym wydaniu “Naszego Dziennika” pojawił się doradca ministra Czarnka dr Paweł Skrzydlewski. Dokonał on tam interpretacji priorytetów i podkreślił, ze kluczowe jestwłaściwe wychowanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich. Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie“.

Jednak czym są te “cnoty niewieście” dokładnie nie wiadomo. Internauci tworzą definicje na własną rękę:

#1

#2

#3

Internauci są oburzeni i komentują

Internauci swoje zdanie na temat słów Przemysława Czarnka chętnie wyrażali w mediach społecznościowych. Oprócz memów były także wpisy pełne gniewu, refleksji i niedowierzania.

#1 Alfabet cnot niewieścich

https://www.instagram.com/p/CRTaiOsHqpY/
https://www.instagram.com/p/CRTambSnhHd/

#2 Gdzie mam cnoty niewieście?

https://www.instagram.com/p/CRQtrbSM3uz/

#3 Cnoty niewieście

https://www.instagram.com/p/CRThrXUnsvq/

#4 Gdy zaczynasz pierdololo o “cnotach niewieścich”

https://www.instagram.com/p/CRRhlMnNZ4r/

#5 Cnoty niewieście polskiej polityki

#6 Trzeba puszczać dziewczętom Czarnka

#7 Etyka – rok szkolny 2022/23

#8 Kody dostępu będzie miał Dworczyk, więc możemy być spokojne

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *