"Dobra zmiana" dobiega końca? Najgorsze notowania rządu od 2015 r. - NoweMedium.pl

“Dobra zmiana” dobiega końca? Najgorsze notowania rządu od 2015 r.

43% ankietowanych deklaruje się jako przeciwnicy obecnego rządu, a 49% badanych jest niezadowolonych, z faktu, że premierem jest Mateusz Morawiecki. Obecne działania PiS spowodowały najgorsze notowania tej partii od 2015.
pap.pl

Nowy sondaż CBOS dotyczący stosunku do rządu w ostatniej dekadzie października został zrealizowany w dniach od 19 do 29 października 2020 r. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie 1040 pełnoletnich mieszkańców Polski. Ankieta dostępna tutaj.

“Najgorsze notowania rządu od 2015”

W najnowszym sondażu CBOS 43% badanych określa siebie jako przeciwników rządu. Porównując to z sondażem z przełomu września i października, jest to wzrost o 9 punktów procentowych. Zwolenników obecnej władzy jest o 5 punktów procentowych mniej niż w poprzednim badaniu – 33%.

Ubyło osób wyrażających obojętność wobec rządu – z 25% do 20%. 4% ankietowanych wybrało odpowiedź “Trudno powiedzieć”, co daje wzrost o 1 punkt procentowy.

Są to pierwsze tak złe notowania rządu od czasu objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość po wyborach w 2015 roku” – podaje CBOS.

“Spadają notowania premiera Mateusza Morawieckiego”

Badanie uwidoczniło negatywny odbiór społeczny premiera. CBOS podaje, że 49% respondentów wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. Jest to wzrost o 11 punktów procentowych. 36% jest zadowolonych z wybranego Premiera (spadek o 10 punktów procentowych). 16% wybrało odpowiedź “Trudno powiedzieć”.

W zakresie postrzegania wyników działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przez niego władzy, aż 52% odnosi się z dezaprobatą (wzrost o 12 punktów procentowych). Działania premiera pozytywnie ocenia 35% respondentów (spadek o 13 punktów procentowych). 12% badanych wybrało odpowiedź “Trudno powiedzieć”.

“Dobra zmiana dobiega końca?”

Pogorszyły się również oceny polityki gospodarczej rządu. 58% uważa, że polityka gabinetu Mateusza Morawieckiego nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej (wzrost o 11 punktów procentowych), natomiast przeciwnego zdania jest 30% (spadek o 11 punktów). 12 % wybrało odpowiedź “Trudno powiedzieć” (bez zmian).

Nieudolność rządu w sprawie walki z COVID-19, protesty przeciwko niedemokratycznym działaniom PiS są widoczne w sondażach. Prawo i Sprawiedliwość zaliczyło ostatnio duży spadek w sondażach.

Co miała na myśli partia powołując się na swoje kampanijne hasło “Dobra Zmiana”?

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *