Ordo Iuris zwalcza "kryzys życia akademickiego". Powołuje Collegium Intermarium - NoweMedium.pl

Ordo Iuris zwalcza “kryzys życia akademickiego”. Powołuje Collegium Intermarium

Collegium Intermarium to nowy projekt Ordo Iuris. Celem uczelni jest "przywrócenie klasycznej idei uniwersytetu". Nie wiemy jeszcze co to dokładnie oznacza, ale oficjalnego otwarcia dokona Minister Czarnek. To już daje do myślenia.
pixabay.com

W społecznej świadomości utarło się przekonanie, że po łacinie wszystko brzmi mądrzej. Ultrakatolicki Ordo Iuris idąc tym tokiem myślenia stworzył nowy projekt – Collegium Intermarium, czyli Kolegium Międzymorza. Powołany Uniwersytet jest odpowiedzią na “kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna”.

Jak wskazuje Ordo Iuris, owocem kilkumiesięcznej pracy jest projekt, który ma zmienić nasz kraj, Europę i cały świat. Jednak zapewnienia skrajnie konserwatywnej fundacji brzmią trochę jak groźba.

Dlatego od wielu miesięcy intensywnie pracowaliśmy nad projektem, który może realnie zmienić nasz kraj, Europę i cały świat. Dzisiaj możemy już oficjalnie napisać, że środowisko Instytutu Ordo Iuris, wraz z czołowymi intelektualistami i prawnikami z Polski i zagranicy, powołało do życia Collegium Intermarium – uczelnię, która w założeniu ma być kuźnią elit dla całego regionu Międzymorza.

Inauguracja już w maju

Już 28 maja odbędzie się pierwsza konferencja inaugurująca powstanie uczelni. Wielkiego otwarcia dokona Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który w Polsce wśród młodzieży owiany jest złą sławą. Znany z konserwatywnych poglądów, nieprzemyślanych wypowiedzi czy bodyshamingu Czarnek stanie się tym samym niejako twarzą Collegium Intermarium.

Na wielkim otwarciu nie zabraknie również ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego, który z kulturą ma niewiele wspólnego. Konsekwentnie prowadzi on politykę degradacji kultury wysokiej, ale dzięki temu muzyka discopolo przeżywa prawdziwy rozkwit.

Jako, że uczelnia ma być platformą współpracy między naukowcami państw regionu Międzymorza na inauguracji nie zabraknie także byłego prezydenta i premiera Czech Vaclav’a Klausa, ministra sprawiedliwości Węgier Judit Vargi, członkini brytyjskiej Izby Lordów Lady Caroline Cox, doradczyni prawnej papieża Jana Pawła II księżnej Ingrid Detter de Lupis Frankopan, a także sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Francisco Javier Borrego.

Kierunki studiów

Flagowym kierunkiem prowadzonym przez uczelnie będą jednolite studia prawnicze. Uruchomiono również anglojęzyczny program studiów podyplomowych LL.M poświęcony problematyce praw człowieka. Może to trochę zdziwić potencjalnych studentów, ponieważ to właśnie Ordo Iuris postuluje o wypowiedzenie przez rząd międzynarodowej Konwencji stambulskiej i przyjęcie w jej miejsce Konwencji o prawach rodziny.

Projekt obywatelski nosi nazwę “Tak dla rodziny, nie dla gender”. Więcej na portalu NoweMedium.pl:

Nowe Kolegium przewidziało również studia podyplomowe – polityka rodzinna w samorządzie, zarządzanie w samorządzie terytorialnym, zarządzanie organizacjami pozarządowymi, nowoczesne metody dowodowe oraz Europa klasyczna: polityka-kultura-sztuka debaty.

fot. collegiumintermarium.pl

Ordo Iuris wskazuje, że elementem wyróżniającym Collegium Intermarium będzie przydzielenie każdemu studentowi pierwszego etapu kształcenia – tutora. Przyjęty system tutoringu ma stworzyć relację na zasadzie mistrz-uczeń, która pozwoli na rzetelne przygotowanie prac semestralnych:

Dobór tutorów będzie odbywał się w sposób zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb i zainteresowań studenta. Do podjęcia obowiązków tutora będą zapraszane także osoby niezwiązane formalnie z uczelnią – w tym doświadczeni adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, mediatorzy, menadżerowie, liderzy społeczni oraz polscy i zagraniczni naukowcy.

Po co to wszystko?

O Ordo Iuris zrobiło się ostatnio dosyć głośno. Skrajnie konserwatywna fundacja podjęła się walki z międzynarodową konwencją stambulską, a później stworzyła ankietę, gdzie chętni mogli napisać co im się podoba w stowarzyszeniu. Jednak Internauci nie dali za wygraną i rozpoczęli zmasowaną akcję trollowania:

Ordo Iuris podniosło rękawice i teraz będzie też walczyła o “przywrócenie klasycznej idei uniwersytetu, tworząc wspólnotę akademicką głęboko zakorzenionej w tradycji i kulturze Europy”.

Jak wskazuje fundacja, nowe Collegium Intermarium nie będzie szanowało innych wyznawanych wartości czy ideologii “sprzecznych z rzetelnymi badaniami”, a wszystko to w przekonaniu, że tradycja chrześcijańska to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy.

Collegium Intermarium nie będzie iść na kompromisy w zakresie jakości nauczania, wyznawanych wartości i poszukiwania prawdy i odrzuca paradygmaty czy ideologie sprzeczne z rzetelnymi badaniami i uczciwym nauczaniem. Jednocześnie, uczelnia chce mieć wymierny wkład w rozwój kultury i jakości życia publicznego. Misja uczelni obejmuje szerokie zaangażowanie w sprawy obywatelskie. Dążymy do tego, by życie społeczne było osadzone w kontekście najwyższych ideałów filozoficznych, historycznych, etycznych i prawnych, a debata publiczna opierała się o ugruntowane zasady i wartości oraz przemyślane refleksje, a nie chwilowe, krótkotrwałe i impulsywne spostrzeżenia.

Jak będzie wyglądało funkcjonowanie takiego kolegium możemy stwierdzić już teraz. Jednak zajęcia rozpoczną się w październiku. Wtedy będziemy mogli zaobserwować działanie nowego Collegium Intermarium i wyciągnąć wnioski.