Czy Komisja Europejska ustanowi ,,prawo do bycia offline''? - NoweMedium.pl

Czy Komisja Europejska ustanowi ,,prawo do bycia offline”?

Komisja Europejska pracuje nad przepisami, które ustanowią tzw. ,,prawo do bycia offline''. Co dokładnie będzie to oznaczać i jak będzie przekładać się na relację między pracownikiem, a pracodawcą?
fot. pixabay

Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad przepisami, które umożliwią wprowadzenie tzw. ,,prawa do bycia offline”. Będzie to oznaczało, że pracownik po swoich godzinach pracy będzie zwolniony z kontaktów z pracodawcą i innymi współpracownikami oraz ze służbowej komunikacji internetowej.

Pomysł ,,prawa do bycia offline” narodził się, gdy podczas pandemii większość firm przeszła na pracę zdalną. To sprawiło, że pracownicy przestali zachowywać balans pomiędzy sprawami prywatnymi, a tymi z służbowymi. Dlatego Komisja Europejska pracuję nad wprowadzeniem takiego prawa, aby zadbać o zdrowie psychiczne europejczyków.

Warto wspomnieć, że Portugalia wprowadziła już taki zapis do swojego prawa pracy. Dodatkowo przewidziane są kary grzywny dla pracodawcy, który skontaktuje się ze swym pracownikiem po godzinach roboczych.

Polski Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa popiera pomysł, aby wprowadzić ,,prawo do bycia offline”. Przewodniczący Związku Piotr Szumlewicz, w takich słowach odniósł się do idei:

,,W pełni popieramy ten kierunek zmian i domagamy się, by prawo do bycia offline zostało wpisane do Kodeksu pracy! Pracownicy powinni mieć możliwość odłączenia się od kontaktu z firmą, by zostały zachowane granice między życiem zawodowym i osobistym. Zgłaszaliśmy ten postulat już wiele miesięcy temu, ale niestety polski rząd nie dba o pracowników”

Piotr Szumlewicz
Źródło: Media

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *