Dominika Kontecka, Autor w serwisie NoweMedium.pl
Dominika Kontecka

Dołączył: 28.09.2021
Opublikowane artykuły: 792
Dołącz do społeczności tworzących treści w ramach Grupy NoweMedium. Bądź bliżej źródła faktów i niezależnego dziennikarstwa lokalnego.

Opublikowane artykuły