Kodeks pracy dni wolne od pracy - NoweMedium.pl

Kodeks pracy dni wolne od pracy

Jakie przepisy regulują dni wolne od pracy? Co na temat dni wolnych od pracy mówią przepisy Kodeksy pracy? Jakie przepisy mówią o dniach wolnych od pracy? To pytania, które zadaje sobie wielu pracodawców i pracowników. Sprawdzamy przepisy, które mówią o dniach wolnych od pracy.
kodeks pracy dni wolne od pracy
kodeks pracy dni wolne od pracy (fot. pixabay)

Przepisy o dniach wolnych od pracy znajdują się w kilku aktach prawnych. Pierwszą wzmiankę o dniach wolnych od pracy odnajdziemy w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).

Dni wolne od pracy – kodeks pracy

Przegląd przepisów, które regulują dni wolne od pracy rozpocznijmy od Kodeksu pracy

Artykuł 14 Kodeksu pracy głosi, że:

Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Przepisy o czasie pracy znajdują się ​zaś ​w dziale VI Kodeksu pracy „Czas pracy”. Najbardziej ogólnie można zgodnie z Art. 128 § 1. powiedzieć, że „Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.” Czas pracy nie może przy tym, nie licząc pewnych zastrzeżeń wymienionymi w art. 135–138, 143 i 144 Kodeksu pracy przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Przepisy o dniach wolnych od pracy

Przepisy o dniach wolnych od pracy to  Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28), która enumeratywnie wymienia dni wolne od pracy. Zgodnie z ustawą dniami wolnymi od pracy są:

Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:​ ​
a) 1 stycznia – Nowy Rok,​ ​
b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,​ ​
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,​
​d) drugi dzień Wielkiej Nocy,​ ​
e) 1 maja – Święto Państwowe,​ ​
f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,​ ​
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,​ ​
h) dzień Bożego Ciała,​
​i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,​
​j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,​ ​
k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,​
​l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,​
​m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;​ ​

2) niedziele.

Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy w Polsce prócz niedziel jest 13 ustawowych dni wolnych od pracy.