Kiedy jest Dzień Nauczyciela 2022? Dzień Edukacji Narodowej 2022 - NoweMedium.pl

Kiedy jest Dzień Nauczyciela 2022? Dzień Edukacji Narodowej 2022

Jak co roku wiele osób zastanawia się, kiedy przypada Dzień Nauczyciela? Tak naprawdę święto to nosi nazwę Dnia Edukacji Narodowej i zostało ustanowione w 1972 roku.
Dzień Nauczyciela 2022
Dzień Nauczyciela 2022, fot. pixabay.com

Dzień Nauczyciela to coroczne święto wszystkich nauczycieli. Do 1982 roku nosiło ono nazwę Dnia Nauczyciela, ale dziś to Dzień Edukacji Narodowej obchodzony przez wszystkich nauczycieli na każdym poziomie edukacji.

Dzień Edukacji Narodowej

Święto wprowadzono ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami), jako upamiętnienie rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, o której więcej w dalszej części artykułu.

Czy Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od szkoły? Czy dzień nauczyciela jest dniem wolnym od pracy?

Zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela dzień ten

uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych

Art. 74 Karty Nauczyciela

Oznacza to, że jest on dniem wolnym od zajęć, ale nie jest dniem wolnym od pracy. Co roku w Dniu Nauczyciela w szkołach na każdym poziomie odbywają się uroczystości związane z tym świętem.

Kiedy jest Dzień Nauczyciela 2022?

Podobnie jak w ubiegłym roku to tradycyjne święto polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego jest obchodzone w dniu 14 października. W 2022 roku będzie to piątek.

Komisja Edukacji Narodowej

Właściwa nazwa Komisji Edukacji Narodowej (KEN) to Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Była to pierwsza w Europie władza oświatowa mająca charakter współczesnego ministerstwa oświaty. KEN była centralnym organem władzy centralnej podlegającym wyłącznie królowi i Sejmowi. Została powołana 14 października 1773 roku przez Sejm Rozbiorowy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów na wniosek i z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Światowy Dzień Nauczyciela

Jest obchodzony co roku w dniu 5 października pod patronatem UNESCO, jako World Teacher’s Day. Światowy Dzień Nauczyciela jest obchodzony, aby upamiętnić podpisanie w 1996 roku opracowanego przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”. Chciano w ten sposób podkreślić wagę zawodu nauczyciela dla rozwoju społeczeństwa na każdym poziomie edukacji.