Proces odchodzenia młodych od Kościoła wciąż trwa. Coraz mniej kandydatów na kleryków, coraz więcej wypisań z religii - NoweMedium.pl

Proces odchodzenia młodych od Kościoła wciąż trwa. Coraz mniej kandydatów na kleryków, coraz więcej wypisań z religii

Laicyzacja wciąż postępuje. Mimo, że nie widać tego w statystykach wiernych, to młodzi coraz bardziej odwracają się od Kościoła.
fot. pixabay

Kościół Katolicki wśród wielu młodych osób nie ma dobrej prasy, a odwracanie się ludzi młodych od religii jest coraz mocniej widoczne. Możemy zaobserwować niemal na co dzień, że obu stronom bardzo często jest nie po drodze. Młodym ludziom bardzo często zależy na nowych problemach tego świata. Przykładami tego mogą być np. ekologia czy dyskryminacja mniejszości seksualnych. Tutaj w przypadku Kościoła widzimy zgoła inne podejście – jest ono zdecydowanie bardziej konserwatywne, a podejście do danych problemów jest uzależnione od dogmatów religijnych.

Rozbrat ten widoczny jest coraz mocniej w statystykach. W trakcie Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych głos zabrał jej przewodniczący, ks. Piotr Kot. Stwierdził on, że w tym roku w seminariach pojawiło się aż o 15% nowych kleryków mniej niż przed rokiem. Odsetek ten może być większy ponieważ jak zaznaczył sam duchowny, zdarza się, że osoby, które będą chciały zostać klerykami, ostatecznie nie pojawiają się w seminarium.

Zwolnienia z religii nabierają tempa

Proces laicyzacji postępuje też w szkołach, lecz tutaj argumentem są w głównej wierze marnowanie czasu, bądź źle przygotowane plany lekcji. Obrazują to przykłady szkół w większości większych miast w Polsce.

Na przełomie roku 2020 i 2021 w Poznaniu i Łodzi rodzice masowo rezygnowali z udziału ich dzieci na lekcjach religii. Podobnie było we Wrocławiu, gdzie w lekcjach religii uczestniczyło zaledwie 30 procent uczniów.

Ciekawym przypadkiem, który jednocześnie może obrazować główny powód wypisywania z lekcji religii jest jedna szkoła w Częstochowie. W tamtejszym II LO im. Adama Mickiewicza, grupowo zostało wypisane z religii aż 20 uczniów. Rodzice argumentowali to przede wszystkim tym, że szkoła nie radzi sobie z optymalizacją planu i przez zajęcia z religii dzieci muszą przesiadywać w bibliotece.

Wydaje się, że proces ten będzie się tylko pogłębiał o czym świadczy raport Katolickiej Agencji Informacyjnej “Kościół w Polsce” opublikowany w marcu 2021. Według danych pochodzących z tego raportu w ciągu ostatnich 25 lat spadek deklaracji wiary w Boga wśród młodzieży spadł o 25 proc., a spadek praktyk religijnych aż o 50 proc.