Przemyśl podaje trzy powody dla których wycofa się z uchwały "anty LGBT" - NoweMedium.pl

Przemyśl podaje trzy powody dla których wycofa się z uchwały “anty LGBT”

Radni Przemyśla 25 maja zagłosowali nad uchyleniem rezolucji, która od 2019 roku sprawiała, że miasto było postrzegane jako miejsce nieprzyjazne dla wszystkich mieszkańców.
fot. pixabay.co

Symbolem “powstrzymania ideologii LGBT” stał się Kraśnik. W chwili podpisania uchwały 29 sierpnia 2019 roku śladem lubelskiego miasta poszedł Przemyśl, który dołączył do samorządów postrzeganych jako homofobiczne.

Prezydent Przemyśla wniósł wniosek o wycofanie uchwały “anty LGBT”

Projekt uchwały “anty LGBT” wniósł na Radzie Miasta, Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. Za przyjęciem projektu głosowało 13 osób, przeciwko było 7 osób. Oznacza to, że Przemyśl dołączył do grona, które wycofało się z krzywdzącej ustawy.

Koalicja Obywatelska już w zeszłym roku wyraziła swój sprzeciw dotyczący uchwały. Wielokrotnie składano projekt uchwały do przewodniczącego rady o zmianie oświadczenia Rady Miejskiej. Jednak propozycja ustawy nie została poparta. 10 głosów było za, 10 przeciw, a nieobecne były trzy osoby.

Prezydent swoją decyzję uzasadnił trzema powodami:

  • przyjęcie uchwały rażąco pogorszyło wizerunek miasta:

Stanowisko Rady Miejskiej w Przemyślu z 26 sierpnia 2019 roku odnosi się do tzw. “ideologii LGBT”, która w żaden sposób nie została określona w oświadczeniu. Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, wyraża jedynie stanowisko Rady, ale jej przyjęcie wywołało kryzys wizerunkowy. Przemyśl zaczął być postrzegany jako miasto homofobiczne i nieprzyjazne osobom reprezentującym środowisko LGBT. Taki wizerunek został utrwalony w licznych przekazach medialnych.

  • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która zakazuje dyskryminacji:

Kolejnym powodem, dla którego należy odstąpić od oświadczenia jest przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która zakazuje dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność lub orientacja seksualna

  • konsekwencje finansowe:

Ostatnim powodem do uchylenia oświadczenia są konsekwencje finansowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez miasto.


Miasto mogło stracić 46 mln złotych dofinansowania z Funduszu Norweskiego, o który się stara. Gdyby Przemyśl był postrzegany jako miasto homofobiczne to z pewnością dofinansowanie byłoby odrzucone.

Treść uzasadnienia:

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *