Była ambasador oskarżona o mobbing. Stanie przed sądem - NoweMedium.pl

Była ambasador oskarżona o mobbing. Stanie przed sądem

Po wielomiesięcznym postępowaniu prokuratura skierowała do warszawskiego sądu akt oskarżenia przeciwko byłej ambasador RP w Czechach. Podobno znęcała się nad swoimi pracownikami.

W lipcu 2019 r. Andrzej Papierz, dyrektor generalny Służby Zagranicznej i jedna z ważniejszych postaci polskiej dyplomacji, złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu mobbingu w Ambasadzie RP w Pradze.

Chodziło o przestępstwo z art. 218 § 1a kk – kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna prowadziła w tej sprawie trzy postępowania. Przez długie miesiące postępowanie było prowadzone “w sprawie”, czyli prokuratura nie stawiała nikomu zarzutów, ale też go nie umarzała.

Dopiero po 16 miesiącach postępowania prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Barbarze Ćwioro do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Warto podkreślić, że jeszcze do czerwca tego roku oskarżona pełniła funkcję polskiej ambasador w Czechach.

Przez półtora roku miała znęcać się nad siedmioma podlegającymi jej pracownikami. MSZ wiedziało o tych podejrzeniach, co najmniej od lipca 2019 r., jednak nie podjęło decyzji o zawieszeniu pełnienia funkcji przez ambasador Ćwioro. Dopiero w kwietniu 2020 r. Andrzej Duda odwołał dyplomatkę. Od 30 czerwca polska placówka w Pradze pozostaje bez ambasadora.

Sprawa skierowana do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

10 listopada sporządzono akt oskarżenia przeciwko Barbarze Ćwioro. Trafił on do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.

Byłej ambasador zostały postawione dwa oskarżenia – fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad podwładnymi (pozbawienie wolności do lat pięciu) oraz złośliwe lub uporczywe naruszenie praw pracownika (pozbawienie wolności do lat dwóch).

Jeden z internetowych portali wysłał do ministerstwa zapytanie o efekt postępowania i dalsze losy oskarżonej. Jednakże do tej poty nie otrzymali odpowiedzi.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *