Najmłodszy profesor w historii Polski. Kim jest Mateusz Hołda? - NoweMedium.pl

Najmłodszy profesor w historii Polski. Kim jest Mateusz Hołda?

Wraz z początkiem lipca Mateusz Hołda otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. W tym samym czasie został najmłodszym profesorem w historii Polski.
Najmłodszy profesor w historii Polski. Kim jest Mateusz Hołda/ facebook.com/Mateusz Hołda

Od 4 lipca Mateusz Hołda, a raczej prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda może mianować się najmłodszym profesorem w historii Polski. Ten 29-latek zdobył najwyższy stopień naukowy w ciągu dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej. Finałem jego działalności było nadanie 4 lipca 2022 r. przez prezydenta RP tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Mateusz Hołda o swoim osiągnięciu napisał w mediach społecznościowych:

Wynik dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej zaowocował przyznaniem mi tytułu profesora medycyny. I tak oto w wieku 29 lat stałem się najmłodszym w historii Polski profesorem. Na drodze do tego sukcesu było więcej porażek niż zwycięstw – było ciężko (czasami bardzo ciężko), ale na pewno było warto. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu – jest Was wielu! Myślę, że to jednak nie jest koniec mojej ścieżki naukowej, a dopiero jej początek…


Do tej pory najmłodszym polskim profesorem był Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (35 lat). 

Kim jest prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda?

Mateusz Hołda urodził się 27 września 1992 r. w Tarnowie. Młody naukowiec od zawsze interesował się medycyną, a jego kariera uczelniana budzi podziw i uznanie. Już na VI roku kierunku lekarskiego mężczyzna zakończył swój przewód doktorski. Był to pierwszy taki przypadek w Polsce, kiedy student jeszcze przed ukończeniem studiów magisterskich otrzymuje tytuł doktora nauk medycznych. To jednak nie koniec…

20 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dorobku naukowego i monotematycznego cyklu artykułów pod zbiorczym tytułem Atrial septal pouch – occurrence, imaging methods and clinical significance of the newly described anatomical structure, nadała Mateuszowi Hołdzie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tym samym stał się najmłodszym w historii polskiej nauki posiadaczem stopnia doktora habilitowanego. Natomiast już w wieku 29-lat może pochwalić się najwyższym tytułem naukowym nadanym przez prezydenta RP.

Działalność i zainteresowania naukowe prof. Mateusza Hołdy mają charakter interdyscyplinarny, łączący nauki podstawowe z naukami klinicznymi. Głównym obszarem jego badań jest układ sercowo-naczyniowy, a w szczególności jego anatomia kliniczna, zmiany morfologiczne serca w różnych jednostkach chorobowych oraz metody jego obrazowania. W obszarze jego zainteresowań pozostają w szczególności:

  • anatomia układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem anatomii istotnych z punktu widzenia kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii obszarów serca człowieka,
  • obrazowanie mięśnia sercowego przy pomocy echokardiografii i tomografii komputerowej,
  • mapowanie (makroskopowe, mikroskopowe i molekularne) układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca,
  • wykorzystanie mikrotomografii komputerowej wzmacnianej kontrastami do obrazowania struktury wewnętrznej serca,
  • trójwymiarowa rekonstrukcja i wizualizacja klinicznych danych obrazowych oraz druk 3D w medycynie.
Źródło: wikipedia

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *