Młodzi idą w lewo. Kobiety motorem napędowym zmian - NoweMedium.pl

Młodzi idą w lewo. Kobiety motorem napędowym zmian

Wśród kobiet w wieku 18-24 lat, 40% z nich deklaruje swoje poglądy jako lewicowe. To ponad dwukrotny wzrost względem poprzedniego roku.
Polki
fot. pixabay.com

Rewolucja progresywna

CBOS opublikował rezultat badań dotyczących poglądów politycznych młodych Polek. O ile w poprzednich latach dało się zauważyć powolny, ale jednak regularny przepływ młodych kobiet z prawicy na rzecz lewicy, o tyle wynik za 2020 rok to prawdziwa rewolucja jeśli chodzi o zwiększenie przez respondentki deklarowanych lewicowych poglądów. Według raportu 40% badanych uznało się za osoby o poglądach lewicowych. To ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z deklarowanymi przez 19% badanych poglądami lewicowymi w 2019 roku.

Warto również zauważyć, że coraz mniej młodych patrzy na politykę obojętnie. W 2020 roku zaledwie 20% wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć”, co jest dużo niższym wynikiem niż rok wcześniej, kiedy na tę odpowiedź zdecydowało się 37% respondentek. W wyniku zwiększonej polaryzacji zanotowano również nieznaczny wzrost jeśli chodzi o poglądy prawicowe. I tak w 2019 roku poglądy prawicowe deklarowało 14% respondentek a w 2020 roku “po prawej stronie” deklarowało się 17% badanych.

Rysunek 1
fot. CBOS

Rośnie polaryzacja polityczna wśród młodych Polek

Co wpłynęło na tak drastyczne zmiany w wyniku badań z roku na rok? Jedną z najbardziej oczywistych odpowiedzi jest kryzys wokół kwestii aborcji w Polsce. Ta fundamentalna dla kobiet sprawa zdominowała debatę publiczną w drugiej połowie 2020 roku, co jak się okazuje, miało najpewniej bezpośrednie przełożenie na polaryzację polityczną. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, oraz masowych strajków na ulicach w całym kraju, coraz ciężej przejść obok polityki obojętnie.

Najprawdopodobniej to właśnie poglądy na temat strajku, ale też szerzej kwestie związane z prawami kobiet a właściwie ich niedostatkiem, były kluczowe przy odpowiadaniu na pytania sondażowni. Aktualnie w debacie publicznej uważa się, że popieranie strajku to domena osób o lewicowych poglądach. Nic zatem dziwnego, że młodzi, którzy masowo ruszyli na spontaniczne spacery polskimi ulicami, czują się dzisiaj częścią lewicy.

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy doktora Maurycego Graszewicza:

Zacznijmy od tego, że kobiety są statystycznie lepiej wykształcone od mężczyzn, bardziej samodzielne i pracowite, ale ich pozycja społeczna najczęściej tego stanu nie odzwierciedla. Jeśli chodzi o badanie CBOS na dobrą sprawę nie wiemy, co w opinii respondentek oznacza zestaw lewicowych, centrowych czy prawicowych poglądów. Żeby móc na poważnie określić poglądy badanych trzeba ich spytać, czym jest dla nich lewicowość, centrowość czy prawicowość.

Druga sprawa jest taka, że polaryzacja, którą z lubością i od długiego czasu stosuje rządząca partia odzwierciedla się właśnie i coraz bardziej będzie odzwierciedlać w opiniach i politycznych poglądach kobiet w różnym wieku, nie tylko tych najmłodszych. To niewątpliwie zła wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli bowiem od długiego czasu politycy partii rządzącej, związane z nimi media czy publicyści o odmiennych od swoich poglądach związanych z prawami kobiet, brakiem realnego równouprawnienia czy kwestiami aborcji mówią, że są poglądami “lewackimi” to w tym mechanizmie można najpewniej szukać przyporządkowania deklarowanych poglądów politycznych badanych kobiet jako lewicowe.

Czy tak nagły wzrost popularności lewicowych poglądów to chwilowy trend wywołany silnymi emocjami wokół sprawy aborcji, czy też może jest to początek lewicowej rewolucji wśród młodzieży?

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *