Uziemienie domu - 5 istotnych faktów! - NoweMedium.pl

Uziemienie domu – 5 istotnych faktów!

Uziemienie to standardowe rozwiązanie, nierozłącznie związane z budową domu. Dlaczego warto o nim pamiętać? Prawidłowo przygotowane uziemienie jest gwarancją ochrony i bezpieczeństwa domowników na wypadek nastąpienia przepięcia w domu. Dlatego warto powierzyć montaż uziemienia doświadczonym specjalistom, którzy zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. Co jeszcze należy wiedzieć o uziemieniu?
Zdjęcie ilustracyjne (źródło: pixabay.com)

Na czym polega uziemienie domu?

Chociaż domowe uziemienie w praktyce jest przewodem towarzyszącym przewodom neutralnym i fazowym, to nie płynie w nim prąd. Wszystkie przewody uziemienia w domu, biegnące z poszczególnych gniazd, spotykają się we wspólnym systemie zakończonym metalowym prętem umieszczonym w ziemi. Jest to tak zwany uziom, którego cechą charakterystyczną jest bardzo niski opór elektryczny. To dlatego prąd płynący z uszkodzonych urządzeń bądź gniazdek nie dotyka ich użytkownika, a skupia się na przewodzie uziemiającym. Ładunki elektryczne są w bezpieczny sposób odprowadzane przez uziemienie do ziemi, bez szkody dla środowiska naturalnego.

Dlaczego uziemienie jest konieczne?

Urządzenia elektryczne podpięte do przewodów uziemiających to zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom. Jeśli dojdzie do uszkodzenia instalacji elektrycznej, zadaniem uziemienia jest odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi. W innym razie istnieje ryzyko śmiertelnego porażenia człowieka przez prąd o napięciu 230 V, będącego następstwem bezpośredniego dotknięcia sprzętu elektrycznego. Z kolei uziom fundamentowy jest wykorzystywany w celach ochrony odgromowej.

Jakie są rodzaje uziemienia?

Typ uziemienia uzależniony jest od potrzeb budynku. Wyróżniamy uziomy pionowe, często nazywane szpilkowymi. Występują w postaci kilkumetrowych prętów zamontowanych w ziemi. Uziom szpilkowy ma na końcu złącze, które służy do przymocowania przewodu uziemiającego. Ten rodzaj uziemienia pełni także funkcję ochrony odgromowej. Natomiast uziom fundamentowy, wykonany już na etapie budowy domu, łączy się z prętem wyprowadzonym z fundamentów. Plusem rozwiązania jest duża powierzchnia styku fundamentu z gruntem. Z kolei uziom otokowy, jak sama nazwa wskazuje, jest wykorzystywany przy konstrukcji otoku wokół domu. Występuje w postaci bednarki, czyli stalowej taśmy umieszczonej na głębokości ok. 100 cm pod ziemią. W miejscu wyprowadzenia ku górze jest łączona z głównym przewodem uziemiającym. 

Na jakiej głębokości umieścić uziemienie?

Przede wszystkim należy pamiętać, aby uziemienie znalazło się co najmniej 100 cm od wejścia do domu. Jeśli mowa o głębokości, to w przypadku uziemienia szpilkowego, najwyższa część powinna znajdować się na głębokości co najmniej 50 cm, a jego najniższa część powinna być osadzona nie mniej niż 300 cm pod ziemią, aby uzyskać optymalne parametry rezystancji. Z kolei uziom otokowy powinien znajdować się na głębokości ok. 70 cm.

Jak długo uziemienie działa skuteczne?

Długość prawidłowego działania uziemienia uzależnione jest przede wszystkim od materiałów, które zostały wykorzystane do jego wykonania. Przykładowo żywotność popularnych stalowych taśm, czyli bednarek, jest szacowana na nie dłużej niż dwie dekady. Natomiast pełna funkcjonalność instalacji opartej na uziemieniu wykonanym z czystej miedzi czy stali nierdzewnej przewidywana jest nawet do stu lat. W tym przypadku inwestycja wiąże się z wyższymi kosztami jakościowych materiałów.

Tekst powstał przy współpracy z egsystem-sklep.pl

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *