Grzegorz Braun konsekwentnie sprzeciwia się noszeniu maseczki. Musi zapłacić 150 tys. zł. kary - NoweMedium.pl

Grzegorz Braun konsekwentnie sprzeciwia się noszeniu maseczki. Musi zapłacić 150 tys. zł. kary

Poseł Konfederacji, Grzegorz Braun będzie musiał słono zapłacić za nieprzestrzeganie obostrzeń. Nie może już unikać kar za nienoszenie maseczki w Sejmie.
twitter.com

Poseł konfederacji Grzegorz Braun znany jest ze swojej nieugiętości w kwestii noszenia maseczek ochronnych w budynku parlamentu. Skutkuje to regularnym wykluczaniem z obrad oraz uniemożliwieniem brania udziału w głosowaniach. Co więcej prezydnium Sejmu nakłada na niego kary finansowe. Poseł Braun swoje zachowanie uzasadnia tym, że wewnętrzne regulacje Sejmu są nielegalne.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wielokrotnie zwracała się do Grzegorza Brauna zwracając, że swoim zachowaniem narusza on porządek obrad i nie przestrzega zarządzenia marszałka Sejmu w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych dotyczących posiedzenia Sejmu.

Jak ustaliła “Rzeczpospolita”, łączny wymiar kar nałożonych w tej kadencji na posła przekracza 150 tys. zł, jest to dokładnie 155 923 zł. Jednak Grzegorz Braun unikał płacenia należności i nie odbierał dotyczących go uchwał prezydium. Jednak zmiana regulaminu Sejmu umożliwiła wyegzekwowanie całej należności.

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało “Rzeczpospolitej”, że każdego miesiąca poseł konfederacji traci połowę uposażenia poselskiego i całą dietę parlamentarną. W efekcie, zamiast 16,8 tys. zł brutto, Grzegorz Braun dostaje 6,4 tys. Na chwilę obecną udało się ściągnąć z jego pensji 26,9 tys. zł.