Grudzień frankowiczów. Mają zapaść 4 istotne wyroki - NoweMedium.pl

Grudzień frankowiczów. Mają zapaść 4 istotne wyroki

Aż 4 ważne sprawy czekają na rozstrzygnięcie przez sądy. Od dzisiaj może zapaść jeden z wyroków. Dowiedz się więcej.
Grudzień frankowiczów. Mają zapaść 4 istotne wyroki, fot. pixabay.com
Grudzień frankowiczów. Mają zapaść 4 istotne wyroki, fot. pixabay.com

Wysyp wyroków od 4 grudnia

Naczelny Sąd Administracyjny od dnia dzisiejszego może wydać wyrok, który byłby podstawą do żądania od byłego kredytobiorcy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Dodatkowo w środę (6 grudnia) Sąd Najwyższy ma zająć się wyliczaniem kwoty wzbogacenia kredytodawcy w razie unieważnienia umowy. Za to 7 grudnia i 14 grudnia w sprawach frankowych wypowie się TSUE.

Zobacz też: Co oznacza nieważnienie umowy kredytowej we frankach?

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Banki wciąż żądają od kredytobiorców zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia, ale zwaloryzowanego. Uważają, że nie jest ono związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jakim jest bank. Naczelny Sąd Administracyjny ma wypowiedzieć się w sprawie banków, które próbują minimalizować koszty związane z problemem rozliczenia nieważnych czy bezskutecznych w całości lub w części umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi. Zaczęły one się starać o możliwość zaliczenia środków wypłacanych kredytobiorcom do kosztów uzyskania przychodów.

Sąd Najwyższy odpowie na pytanie

Banki stoją na stanowisku, że mają one roszczenie o zwrot kwoty zwaloryzowanej np. o inflację. 6 grudnia Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów ma odpowiedzieć na pytanie “Czy w przypadku uznania za nieważną umowę kredytu udzielonego w walucie polskiej indeksowanego do waluty obcej i spłaconego przez kredytobiorców kwotę ewentualnego wzbogacenia kredytodawcy należy wyliczyć, uwzględniając wyłącznie nominalną wysokość rat kredytu, czy też należy uwzględnić oprocentowanie rat według stopy referencyjnej właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej albo właściwej dla kredytów złotowych?”. Warto pamiętać, że Sad Nnajwyższy już zajmował się tą sprawą, jednak jej nie rozstrzygnął, bo sędzia Roman Trzaskowski wniósł o wyłączenie ze składu, a SN uznał jego wniosek. W sprawie, oprócz stron, wezmą udział również przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zobacz też: Ignorancja rządu może kosztować Polskę 5 mln euro dziennie. Co na to Internauci?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się sprawą kredytobiorców

W czwartek 7 grudnia TSUE wypowie się w sprawie roli oświadczenia składanego przez konsumentów o skutkach nieważności umowy, przedawnienia roszczeń banków i wymagalności roszczeń konsumentów. TSUE odpowie na cztery pytania zadane przez Michała Maja w styczniu 2022 r., wówczas sędziego Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieści. Po uchwale SN z 7 maja 2021 r. (sygn. III CZP 6/21) sądy powszechne w przeważającej części liczą odsetki od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia.

Dodatkowo w czwartek 14 grudnia odpowie na pięć pytań Kamila Gołaszewskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd pyta m. in. czy termin przedawnienia biegnie od: zgłoszenia przez konsumenta wobec przedsiębiorcy roszczeń, złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach, jakie wiążą się z brakiem możliwości dalszego obowiązywania umowy, zweryfikowania w postępowaniu sądowym wiedzy konsumenta odnośnie do skutków czy wydania przez sąd prawomocnego wyroku rozstrzygającego spór, a także o to czy przedsiębiorca nie powinien sam zweryfikować, czy konsument zna skutki wysunięcia roszczeń. Jest też pytanie o odsetki dla konsumenta, w tym o to, czy stosowanie prawa zatrzymania, które powoduje, że przedsiębiorca nie musi płacić odsetek od czasu złożenia oświadczenia o zatrzymaniu, jest zgodne z dyrektywą.

Zobacz też: Euro – wspólna waluta symbolem wspólnych wartości

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *