Wybrano Słowo Roku 2020 - NoweMedium.pl

Wybrano Słowo Roku 2020

W plebiscycie oddano prawie 18 tysięcy głosów. Uczestnicy wybierali spośród 34 słów zaproponowanych przez organizatorów. Mogli też przesłać własne propozycje.
Słowo Roku 2020
Słowo Roku 2020 NoweMedium.pl

Głosowanie trwało do 31 grudnia 2020 roku. W tym roku uczestnicy mieli też możliwość głosowania na Słowo Dekady. Niezależnie od głosowania przez internautów, wyboru Słowa Roku dokonała też kapituła konkursu. 

Słowo Roku 2020 – wyniki plebiscytu

Słowem Roku 2020 został koronawirus. Zdobył on pierwsze miejsce w głosowaniu internetowym i kapituły. W głosowaniu internetowym na słowo koronawirus oddano 1753 głosy, czyli 9,8% wszystkich głosów oddanych w plebiscycie. 

Jak komentuje  prof. Marek Łaziński z Instytutu Języka Polskiego UW, członka Kapituły plebiscytu:

Zwycięstwo rzeczownika koronawirus nie dziwi w roku pandemii, zresztą nie tylko w polskim plebiscycie. Koronawirus jest nazwą wirusa, ale też choroby zwanej naukowo Covid-19. W polszczyźnie przewaga frekwencyjna koronawirusa nad Covidem jest wyjątkowo wyraźna, można się o tym przekonać porównując te dwa słowa w różnych językach w Trends Google. Także inne wyrazy opisujące rzeczywistość pandemii, są w polszczyźnie tworzone najczęściej z elementem korona-, np. koronalia, koronawakacje, koronawybory, koronialsi; Covid jest słowotwórczo znacznie rzadziej wykorzystywany.

Na drugim miejscu jest rzeczownik kobieta (w wyborze kapituły liczba mnoga kobiety). Oddano na niego 1516 głosów to jest 8,4% wszystkich głosów.  Na trzecim miejscu jest słowo apostazja – propozycja zgłoszona spoza listy organizatorów. Oddano na nie 1454 głosy (8,1%). 

Kolejne słowa, na które głosowano najczęściej to słowa: lockdown, Covid-19, pandemia, aborcja, strajk, kwarantanna, zdalny.

Kapituła wyróżniła także słowa: kwarantanna, LGBT, lockdown, medyk, miękiszon, szczepionka, zdalny (zdalne nauczanie, praca).

Wybrano także Słowo Dekady

W tym roku uczestnicy mogli także głosować na Słowo Dekady (2011-2020). W tym głosowaniu oddano 3446 głosów. Słowem dekady zostało wyrażenie pięćset plus, na które oddano 421 głosów (12,2%). Drugie miejsce w głosowaniu na Słowo Dekady zajął skrótowiec LGBT, który otrzymał 369 głosów (10,7%). Przypomnijmy, że skrótowiec ten był w głosowaniu internautów słowem roku 2019. Na trzecim miejscu znalazło się słowo konstytucja, które otrzymało 366 głosów (10,6%). Słowo to było słowem roku 2018 w wyborze internautów i kapituły. 

Kto organizuje konkurs? 

Słowo Roku to konkurs organizowany przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Języka Polskiego. 

Kto wchodzi w skład kapituły?

W skład kapituły plebiscytu wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ), prof. Halina Zgółkowa (UAM).

Przypomnijmy także, że w tym roku decyzją kapituły nie wybrano Młodzieżowego Słowa Roku.