Podpisano rozporządzenie dotyczące egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Znamy szczegóły! - NoweMedium.pl

Podpisano rozporządzenie dotyczące egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Znamy szczegóły!

Minister Edukacji i Nauki podpisał dzisiaj rozporządzenie dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Zgodnie z założeniami uczniowie nie będą musieli przystępować do egzaminu ustnego. Zdjęto również obowiązek zdawania minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
pixabay.com

Po 13.30 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister Maciej Kopeć na konferencji prasowej poinformowali o zmianach w egzaminach maturalnych i ósmoklasisty w 2021 r. Dzień wcześniej Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Brak obowiązkowego egzaminu ustnego

Przed wybuchem pandemii egzamin maturalny opierał się na części pisemnej i ustnej. Jednakże ze względu na szereg próśb przesłanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, przyszły egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Osoby, które potrzebują uzyskać wynik z części ustnej, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych

Po przeanalizowaniu opinii dotyczącej zmian w wymaganiach egzaminacyjnych, MEN wprowadziło kilka zmian. Na rządowej stronie podano przykładowe modyfikacji:

Egzamin ósmoklasisty

  • usunięcie z listy lektur obowiązkowych utworu “Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza
  • ograniczenie wymagań dotyczących obliczeń na pierwiastkach i stereometrii
  • wykreślenie czasu past perfect oraz mowy zależnej z egzaminu języka angielskiego

Egzamin maturalny:

  • ograniczenie wymagań dotyczących funkcji i graniastosłupów, usunięcie brył obrotowych z programu oraz ostrosłupów
  • z zakresu geografii na poziomie rozszerzonym usunięto treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia trudne do omówienia podczas nauki zdalnej

Inne zmiany

Uczniowie nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ze względu na nowe decyzje rządu, będzie możliwość zmiany deklaracji egzaminu maturalnego.

W rozporządzeniu zawarto również warunku zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości. Obejmuje to także absolwentów lat poprzednich.

Całość rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *