Czym zajmuje się notariusz? - NoweMedium.pl

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to jeden z zawodów związanych z prawem, o bardzo starym rodowodzie. Ogólnie rzecz ujmując, jego zadaniem jest poświadczanie pewnych faktów i nadawanie im wiążącej mocy prawnej. Jaka jest historia zawodu notariusza? Jak wygląda funkcjonowanie kancelarii notarialnej i z czym możemy się zwrócić do notariusza?
fot. materiał partnera

Już od starożytności

Pierwsi urzędnicy pełniący role zbliżone do współczesnych notariuszy żyli i pracowali w starożytnej Grecji, Egipcie i Mezopotamii. Spisywali umowy w czasach, kiedy powszechne były wiążące umowy ustne, jeśli dotyczyły one pewnych konkretnych rzeczy, na przykład sprzedaży nieruchomości albo niewolników.

Jeden z cesarzy starożytnego Rzymu unieważnił prawo ustne i wprowadził ważność prawną jedynie aktów i umów pisanych, co spowodowało między innymi wzrost ilości urzędników zajmujących się spisywaniem aktów prawnych. W średniowieczu funkcje zbliżone do współczesnych notariuszy często sprawowali duchowni, ponieważ budzili zaufanie zarówno rządzących, jak i ludu.

Kancelaria notarialna w Polsce

Kancelarie notarialne funkcjonują w formie znanej nam dzisiaj od XIX wieku. W Polsce notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości na wniosek osoby zainteresowanej. Notariusz jest prawnikiem wyłączonym ze struktur administracyjnych i urzędowych organów państwowych.

W kancelarii notarialnej należy składać wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, co jest obowiązkowe w czynnościach związanych z obrotem nieruchomościami. Kancelaria notarialna może być również miejscem przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest bezstronnym doradcą prawnym, zobowiązanym do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich zaangażowanych stron. Nie może on dokonywać czynności notarialnych niezgodnych z prawem i jest objęty tajemnicą zawodową.

Do czynności notarialnych należy podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Do zadań notariusza należą, między innymi, sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia i poświadczeń własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu czy też zgodności okazanej kopii z oryginałem.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *