Wakacje od spłaty kredytu - NoweMedium.pl

Wakacje od spłaty kredytu

Wakacje kredytowe pozwalają na przerwę w spłacaniu kredytu. Jeżeli budżet domowy jest mocno obciążony w danym okresie, można odciążyć go, biorąc „urlop” od rat. Decydując się na ten krok, wydłużamy sobie czas spłaty kredytu o miesiące wykorzystanych wakacji. Jesteśmy wówczas zwolnieni od opłat kapitałowo-odsetkowych, natomiast posiadając ubezpieczenie kredytu, nadal obowiązują nas opłaty wynikające z tego faktu. Ilość rat, które możemy objąć wakacjami kredytowymi, dochodzi do ośmiu. Można skorzystać z kilku schematów, zawieszając do dwóch rat w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r, także dwóch w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r. lub do czterech rat w 2023 roku – po jednej w każdym kwartale.
fot. materiał partnera

Warunki korzystania z wakacji kredytowych

Osoba, która chce skorzystać z wakacji kredytowych powinna spełniać określone warunki. Pierwszym z nich jest kredyt zaciągnięty w polskich złotówkach. Tym samym osoby, których kredyty były denominowane lub indeksowane do walut obcych, nie mogą skorzystać z tego przywileju. Warto w tym miejscu wspomnieć, że umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką oraz takiej, która została zaciągnięta na zakup lub utrzymanie nieruchomości czy prawa własności do niej, także podlega możliwości skorzystania z urlopu od spłaty. W takiej sytuacji konsument składa odpowiednią dokumentację w postaci oświadczenia, iż pożyczka została przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe. W tym miejscu przechodzimy do warunku drugiego. Własne potrzeby mieszkaniowe, czyli dosłownie rozumiany zakup nieruchomości w celu jej zamieszkiwania. Osoby kupujące nieruchomość w celu jej wynajmowania nie mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Ponadto przerwa od rat dotyczy tylko jednego kredytu. Kredytobiorca posiadający dwa kredyty musi więc zdecydować w razie potrzeby, który z nich chce zawiesić. Wakacje kredytowe przysługują także przy zaciąganiu kredytu na budowę czy zakup działki budowlanej, na własne potrzeby mieszkaniowe. Ostatnim warunkiem do skorzystania z wakacji kredytowych jest zaciągnięcie kredytu przed 1 lipca 2022 roku, którego spłata zakończy się nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy. 

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Możliwość skorzystania z urlopu od rat daje nam złożenie odpowiedniego dokumentu. Wniosek o udzielenie wakacji kredytowych można złożyć pisemnie, mailowo lub za pomocą bankowości elektronicznej, zależnie od posiadanych przez kredytobiorcę funkcjonalności. Jest to więc całkiem proste i może ułatwić życie, natomiast należy przeanalizować czy na pewno spełniamy niezbędne warunki.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *