Jaką strategię wybrać przy inwestowaniu w akcje? - NoweMedium.pl

Jaką strategię wybrać przy inwestowaniu w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli gra na giełdzie wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii, którą może być zarówno spekulacja, jak i inwestowanie długoterminowe. Czym różnią się obie strategie? W jaki sposób można kupować akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.
fot. pixabay.com

Inwestowanie w akcje – na czym to polega?

Inwestowanie w akcje polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo akcyjnych, które są notowane na giełdzie z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Jak wspomniano we wstępie może przyjąć formę spekulacji (inwestowania krótkoterminowego), jak i inwestowania długoterminowego. Oba podejścia znacznie się różnią, w związku z czym wybór odpowiedniej strategii powinien wynikać przede wszystkim z celów inwestycyjnych oraz indywidualnych możliwości inwestora (np. czasowych).

W jaki sposób można kupić akcje?

Zakup akcji każdorazowo wygląda tak samo, ponieważ mechanizmy te są niezależne od przyjętej strategii inwestycyjnej. Kupić akcje może bowiem każdy, kto posiada rachunek maklerski. Otwiera się go u brokera, a przykładem może być Saxo broker, który pozwala inwestować w akcje notowane na wielu światowych giełdach. W tym miejscu warto również podkreślić, że wybór brokera jest bardzo ważny, ponieważ przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również komfort inwestowania, czy wysokość osiąganych zysków. Te ostatnie uzależnione są poziomu opłat pobieranych przez brokera, który może naliczać je zarówno z tytułu przeprowadzania konkretnych operacji na koncie maklerskim, jak i za samo jego prowadzenie. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przy wyborze rachunku inwestycyjnego? Aspekty, na które warto zwrócić uwagę zostały przedstawione w artykule opisującym kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze brokera.

Jak wybrać strategię przy inwestowaniu w akcje?

Jak już wspomniano inwestowanie w akcje wymaga wybrania odpowiedniej strategii, która powinna być dopasowana do celów oraz możliwości inwestora. Należy znać zatem różnice pomiędzy spekulacją oraz inwestowaniem długoterminowym, które nie sprowadzają się wyłącznie do horyzontu czasowego inwestycji. Oczywiście jest to najważniejsza różnica, ponieważ w przypadku spekulacji zakup i sprzedaż akcji z reguły następuje w trakcie tej samej sesji giełdowej. Przy inwestowaniu długoterminowym horyzont czasowy inwestycji pozostaje bliżej nieokreślony, a inwestor może dodatkowo liczyć na wypłatę ewentualnych dywidend, które powiększają uzyskiwaną przez niego stopę zwrotu. Istotne jest także to, że spekulacja wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych oraz podejmowania błyskawicznych decyzji inwestycyjnych. W przypadku inwestowania długoterminowego analizę portfela oraz ewentualne zmiany w jego składzie przeprowadza się z reguły raz na kilka miesięcy, np. co kwartał.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno spekulacja, jak i inwestowanie długoterminowe to strategie gry na giełdzie, które mogą przynieść atrakcyjne zyski. Ostateczny wybór powinien więc być dopasowany do celów, które chce osiągnąć inwestor oraz jego indywidualnych możliwości.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *