Strach zajrzał w oczy. Sejmik województwa świętokrzyskiego wycofał się z "uchwały anty-LGBT" - NoweMedium.pl

Strach zajrzał w oczy. Sejmik województwa świętokrzyskiego wycofał się z “uchwały anty-LGBT”

Groźba Unii Europejskiej zaczyna przynosić efekty. Województwo świętokrzyskie wycofało się z "uchwały anty-LGBT".
fot. pixabay

Wstrzymanie rozmów przez Komisję Europejską odnośnie przyznania Polsce środków pieniężnych zachwiało podejściem sejmików, gdzie przyjęto “uchwały anty-LGBT”. Potencjalne zamrożenie środków grozi obecnie pięciu województwom: lubelskiemu, małopolskiemu, świętokrzyskiemu, podkarpackiemu oraz łódzkiemu. Jak już wiemy Małopolska na ten moment nie zamierza się wycofywać z uchwały, lecz pozostałe sejmiki na razie nie komentują sprawy.

Zobacz też: Małopolska podtrzymuje uchwałę anty-LGBT. Efekt? Województwo może stracić 10 miliardów złotych

Jedynym, które się wyłamało, jest świętokrzyskie. Radni postanowili zamienić “uchwałę anty-LGBT” na uchwałę o nazwie “W sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania”. Wcześniej z uchwały zrezygnował Przemyśl, tłumacząc się m.in. tym, że nie chce być traktowany jako miasto promujące homofobie.

Zobacz też: Przemyśl podaje trzy powody dla których wycofa się z uchwały “anty LGBT”

Powiedzmy sobie jednak szczerze, odejście województwa świętokrzyskiego od uchwały, to nie jest żaden wyraz autorefleksji, a strach przed utratą funduszy i do tego wraz za zgodą własnej partii. Świadczy o tym fakt, że Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda wystosował do samorządowców pisma, w których wydaje w praktyce zgodę na rezygnacje z funkcjonowania uchwały.

Stwierdzić możemy jednak jedno. Działania Komisji Europejskiej przyniosły skutek i groźba utraty finansów przekonała świętokrzyskie do rezygnacji z uchwały. Pytanie czy reszta z wyżej wymienionych województw też pójdzie tą drogą?