Raport COVID-19: 20 stycznia 2021 r. - NoweMedium.pl

Raport COVID-19: 20 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia donosi o 443 zgonach z powodu COVID-19 lub chorób współtowarzyszących.
grafika: redakcja

Raport dobowy

Nowe zachorowania w kraju: 6 919
Na Dolnym Śląsku: 336
Zgony: 443