Dyrektywa o sygnalistach - kogo dotyczy i jak się przygotować? - NoweMedium.pl

Dyrektywa o sygnalistach – kogo dotyczy i jak się przygotować?

Dyrektywa o sygnalistach zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do przygotowania krajowych przepisów regulujących kwestie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Termin minął w grudniu 2021 r. W niektórych krajach – tak jak i w Polsce – ciągle trwają prace nad ustawą.
Dyrektywa o sygnalistach – kogo dotyczy i jak się przygotować? fot. pixabay

Jakie podmioty muszą wprowadzić ochronę sygnalisty?

Dyrektywa wskazuje jednoznacznie, że obowiązek wprowadzenia ochrony sygnalisty mają podmioty prawne i podmioty publiczne. Nie wszystkie. Tylko te, dla których pracę świadczy co najmniej 50 osób. Chyba, że podmiot działa w sektorze finansowym i musi spełnić wymagania prawne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Taki sam przypadek dotyczy podmiotów działających zgodnie z prawem dotyczącym bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska. Wtedy nie ma znaczenie ilość osób świadczących pracę. Nawet jeżeli jest to jedna osoba – kanał wewnętrzny zgłaszania naruszeń należy udostępnić. Zwolnione z obowiązku są gminy lub jednostki administracyjne gminy zamieszkiwanej przez co najwyżej 10 tys. mieszkańców.

Co z polską ustawą o sygnalistach?

Ciągle trwają prace nad polską ustawą o ochronie sygnalistów. Wynika to przede wszystkim stąd, że polski prawodawca późno zajął się tym tematem. Aktualnie został opublikowany trzeci projekt. Analizując zmiany pomiędzy kolejnymi projektami można odnieść wrażenie, że prace zmierzają ku końcowi. Jest duże prawdopodobieństwo, że w pierwszą rocznicę grudniowego terminu będziemy już znali ostateczne przepisy chroniące sygnalistów.

Czy brak ustawy hamuje prace podmiotów nad ochroną sygnalisty?

Nie, ponieważ dyrektywa daje jasne wytyczne dotyczące wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, a do uruchomienia tego typu kanałów zobowiązane są podmioty prawne https://sygnalista24.info/wdrozenie-dyrektywy/. Nawet jeżeli nie mają takiego obowiązku mogą przygotować rozwiązania dla osób zgłaszających naruszenia prawa. Robią to dobrowolnie w ramach doskonalenia organizacji. Również podmioty, które spełniają wymagania norm ISO, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub ISO/IEC 27001 mogą poszerzyć swój zintegrowany system zarządzania o wprowadzenie wymagań zawartych w normie ISO 37002. Jest to norma zawierająca wytyczne do systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Została publikowana rok temu i jest dobrym uzupełnieniem innych przepisów w tym zakresie.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *